Nej obchoďáček
ÚVOD KATALOG AKCE SLEVY VÝPRODEJ SKLADEM AKTUALITY OBCHODNÍ PODMÍNKY KONTAKTY ODKAZY
HL. TEXT
VÝROBCE
ROZMĚR
VARIANTA
Vendulka Ascherlová
Adresa
Komenského 96
Holice
534 01
Česká Republika
63236397
DIČ CZ6359142075
jsme plátci DPH
Telefon 603 554 741
.

OBCHODNÍ PODMÍNKY

. . .

Upozornění pro zákazníky: Internetový obchod www.nejobchodacek.cz nepodléha EET.

 

Všeobecné obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky upravují vztah mezi obchodníkem (také "dodavatelem"), kterým je  Mgr. Vendulka Ascherlová Čajkovského 911, 5009  Hradec Králové a zákazníkem. Odesláním objednávky vyjadřuje zákazník svůj souhlas s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami. Tyto obchodní podmínky jsou závazné pro obě strany. Provozovatel internetového obchodu si vyhrazuje právo tyto Všeobecné obchodní podmínky změnit. Změna se však neuplatňuje zpětně na již přijaté objednávky.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy obchodním zákoníkem (č.513/1991Sb), neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.). OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ A POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY

Objednáním zboží zákazník potvrzuje závaznost jeho objednávky a souhlasí s podmínkami prodeje. Objednávka je kupní smlouva, která vznikne dnem dodání zboží. Zákazník vyplní předepsané údaje v objednávkovém formuláři. Objednávka bude potvrzena do 24-hodin.

DORUČENÍ ZBOŽÍ

Doručení zboží probíhá prostřednictvím PPL, Česká pošta s.p., osobní odběr je možný po předchozí telefonické domluvě . Zboží skladem expedujeme do 24 hodin: zboží může být odesláno okamžitě  v případě objednávky do 13.00 hod. Pozdější objednávky mohou být odeslány následující den - podmínkou je vykrytí celé objednávky. Objednávky s více zbožím, které má různou dodací lhůtu expedujeme kompletní. Doba dodání může být 7-14 dní, u zboží, které není momentálně skladem. Zboží na objednávku: dodací lhůty jsou orientačně vypsány u jednotlivého zboží.

UPOZORNĚNÍ: U všech dodacích lhůt může dojít k časovému posunu v případě náhlého vyprodání skladových zásob. O změně dostupnosti Vás informujeme na e-mail. Nastane-li situace, že zboží nebude skladem, dodací lhůta je maximálně 20 pracovních dnů. V případě, že nebudeme moci dodat zboží ve výše uvedených dodacích lhůtách, budeme Vás samozřejmě o vzniklé situaci informovat a v případě zájmu z Vaší strany s Vámi dohodneme individuální dodací lhůtu.

Ceny a možnosti plateb

Veškeré ceny jsou uváděny včetně DPH. Poštovné i balné je v ceně objednávky při objednávce nad 2000. Stanovené ceny zboží jsou aktuální pouze do vyprodání zásob.

MOŽNOSTI DORUČENÍ ZBOŽÍ

Při objednávce nad 2000,- má zákazník právo na dopravu  1 obchodního balíku do 10kg ZDARMA. Platba je možná na účet nebo dobírkou. V obou případech je poštovné 35. Při zaslání zboží DOBÍRKOU se účtuje částka 95,- při objednávce pod 2000. Pro zákazniky kteří vyžadují expres zaslání zboží, bude automaticky jejich objednávka zaslána PPL.

STORNO OBJEDNÁVKY ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY ZE STRANY PRODOVAJÍCÍHO

Zákazník Zákazník má právo zrušit objednávku do doby, než bude přijata ke zpracování, nejpozději však do 24 hodin od přijetí objednávky systémem. Zákazník musí v takovém případě oznámit záměr zrušení objednávky telefonicky nebo e-mail galerie.mohelnice@egmail.com a uvést číslo objednávky. Číslo objednávky obdrží zákazník v potvrzovacím emailu bezprostředně po přijetí objednávky. Pokud je zboží již zaplaceno vracíme celou částku zpět s tím že budou odečteny náklady na bankovní poplatky dle aktuálního sazebníku (budeme Vás informovat o jeho aktuální výši).

Obchodník Obchodník si vyhrazuje právo objednávku zrušit nebo upravit, za předpokladu, že:

 • zákazník nedodržel tyto Všeobecné obchodní podmínky nebo s nimi nesouhlasil
 • v minulosti nepřevzal objednané výrobky
 • v případě dlouhodobé nedostupnosti zboží u dodavatelů
 • ukončení výroby zboží apod.
 • pokud jsou objednací údaje neúplné či vzbuzují pochybnost o skutečném úmyslu zákazníka O zrušení objednávky ze strany dodavatele je dodavatel povinen o této skutečnosti informovat zákazníka na některý z uvedených kontaktů. Dle zákona č. 367/2000 Sb. máte právo na vrácení zboží bez udání důvodu
 • zboží musíte vrátit do 14 dnů od převzetí zásilky
 • zboží musí být zasláno zpět jako pojištěná zásilka - ne jako dobírka
 • zboží by mělo být nepoužité, nepoškozené, v neporušeném originálním obalu v opačném případě si vyhrazuje prodavající odečist naklady spojené vraceneho zboží do původního stavu.
 • zboží zašlete zabalené tak aby se nepoškodilo při zpáteční cestě

Po obdržení vráceného zboží Vám bude vrácena celá zaplacená částka včetně poštovného pokud poštovné bylo hrazeno a to zpět do 30 dnů. V případě, že se Kupující rozhodne pro odstoupení od smlouvy je nutné splnit následující podmínky:

 • zboží musí být nepoškozené
 • bez známek užívání či opotřebení
 • s veškerým příslušenstvím (tedy včetně návodů, záručních listů atd.)

 

Kupující musí prodávajícímu vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí kupující poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vracenou kupní cenu. Prodávající kupujícímu v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu. Uplatní-li spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy podle § 53 odstavce 7 zákona, má prodejce právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Prodejce je zároveň povinen vrátit spotřebiteli zaplacené finanční částky nejpozději do 30 dnů od odstoupení

PŘEVZETÍ ZBOŽÍ

Zákazník nebo příjemce zboží má za povinnost zkontrolovat neporušenost obalu a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození při přebíráni. Pokud je takto zásilka poškozena a přepravcem nepřebírejte ji a reklamujte závady na přepravci IHNED. Odpovědnost za škody vzniklé při přepravě nese přepravce.  NE ODESILATEL Zákazník by si měl ve vlastním zájmu překontrolovat správnost dodaného zboží a v případě nesrovnalostí ihned informovat prodejce. Telefonicky na číslo: 603554741 či na e-mail:vendula.ascherlova@centrum.cz a to nejpozději do 24 hod.

Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

REKLAMACE

Na všechny produkty z naší nabídky je poskytována záruční lhůta v délce 24 měsíců. Záruka začíná běžet od okamžiku převzetí zboží. V případě reklamace nás prosím kontaktujte, abychom s Vámi mohli dohodnout nejlepší způsob uplatnění reklamace a doručení reklamovaného zboží. Zboží je nutné doručit na adresu obchodu spolu s kopií faktury či paragonu, které slouží zároveň jako záruční list. Nejpozději do 3 pracovních dnů po obdržení reklamovaného zboží Vás budeme informovat o dalším postupu. Vaši reklamaci se budeme snažit vyřídit v co nejkratším termínu, nejpozději však do 30 dnů. Výsledek reklamačního řízení Vám bude zaslán písemně a zároveň obdržíte i opravené či vyměněné zboží, případně vrácené peníze.

Záruka se nevztahuje na vzniklé vady:

 1. používáním výrobku v jiných než uvedených podmínkách
 2. neodborným zacházením
 3. nesprávným použitím výrobku
 4. nesprávným skladováním

 

Za vady vzniklé přepravcem neručíme (odpovědnost nese v tomto případě přepravce)

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

V případě vzniku sporu mezi spotřebitelem (kupujícím) ve smyslu §419 občanského zákoníku, a prodávajícím, je spotřebitel oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu k České obchodní inspekci za účelem uzavření dohody s prodávajícím, prostřednictvím kontaktních údajů dostupných na internetových stránkách www.coi.cz.

Podání návrhu i následná účast při mimosoudním řešení sporu je pro spotřebitele zdarma, přičemž veškeré případné náklady vzniklé v souvislosti s mimosoudním řešením sporu nese každá strana samostatně. Pro spotřebitele je volba mimosoudního řešení sporu dobrovolná.

Mimosoudní řešení sporu se řídí § 20d a násl. zák. č. 634/1992 Sb. ochraně spotřebitele. Návrh na zahájení mimosoudního řízení musí obsahovat náležitosti dle § 20 n zák. o ochraně spotřebitele. Návrh na mimosoudní řešení sporu lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel poprvé u prodávajícího uplatnil nárok, který je předmětem sporu.

Doručením takového návrhu (s předepsaným obsahem) je mimosoudní řešení spotřebitelského sporu zahájeno. ČOI následně o tomto faktu vyrozumí obě strany.

Od momentu vyrozumění je prodávající povinen ve lhůtě 15 pracovních dnů poskytnout ČOI vyjádření ke skutečnostem uvedeným v návrhu. Na základě podkladů pak ČOI posoudí celý spor a připraví nezávislý a nezávazný posudek, který oběma stranám předloží. Na jeho základě by mělo dojít k dohodě. ČOI tak nebude ve sporu rozhodovat – cílem celého procesu je právě uzavření společné dohody stran sporu.

Spotřebitelé, kteří mají bydliště v jiném členském státě EU, v Norsku nebo na Islandu, jsou oprávněni podat návrh k mimosoudnímu řešení svého sporu s prodávajícím prostřednictvím Evropského spotřebitelského centra vzemi jejich bydliště; seznam příslušných spotřebitelských center je dostupný na stránkách Evropské Komise pod http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm.

Možnost podání návrhu na mimosoudní řešení sporu s prodávajícím se vztahuje výhradně na spory vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a spotřebitelem.

http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/

 

Závěrečná ustanovení

Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy vendula.ascherlova@centrum.cz Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka spotřebitele je po svém potvrzením jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření. Nákupem zákazník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení.

Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 26. ledna 2016

Samozřejmě se může stát, že Vám zboží nebude vyhovovat a budete jej potřebovat vrátit. Považujeme za vhodné Vás upozornit, že pokud chcete vrátit zboží, které k Vám dorazí v originální krabici (boty, brýle apod.) nesmíte krabici / původní obal poničit. Pokud nemáte jinou krabici či možnost balení, požádáme Vás o obalení originální krabice např. igelitem / papírem a teprve poté nalepit štítky s adresou atd. V tomto případě bychom Vás rádi informovali, že podle rozhodnutí Evropského soudního dvora C-511/08, musí prodejce spotřebiteli vrátit vždy nejen kupní cenu, ale i náklady, které spotřebitel hradil za cestu zboží od prodejce k němu. Spotřebitel má hradit jen náklady spojené s vrácením zboží (nejčastěji zasláním) zpět prodejci. Zní to dost složitě, proto si dovolíme stručné vysvětlení na příkladu: zákazník zaplatí > 1000Kč za batoh + 90Kč poštovné > poté batoh vrátí a zaplatí 60Kč poštovné > vzniká nárok na vrácení 1000Kč + 90Kč > náklady ve výši 60Kč nese ze zákona zákazník (spotřebitel / kupující), tedy nárok na vrácení této částky nemůže být uplatněn (S)

ZPŮSOB DORUČENÍ POŠTOVNÉ BALNÉ
Obchodní balík
Obchodní balík do 10kg Přepravní společnost PPL doručení do druhého pracovního dne od odeslání balíku, možnost sledovat on-line pohyb zásilky. Podací číslo balíku Vám bude zasláno na e-mail. MOŽNOST PLATIT PLATEBNÍ KARTOU U ŘIDIČE PŘI PŘEVZETÍ ZBOŽÍ
105,00 Kč ZDARMA
Osobní odběr
Objednané zboží možno předat v HRADCI KRÁLOVÉ na základě domluvy, nebo vyzvednout v prodejně PAPÍRNICTVÍ v HOLICÍCH, Komenského 96, Holice 534 01. Upozornění pro zákazníky, výše uvedená prodejná - výdejní místo je v EET v běžném režimu. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
ZDARMA ZDARMA
ZPŮSOB ÚHRADY POPLATEK
Dobírka
Dobírka bude připočtena k částce za přepravu. Platba probíhá při převzetí zboží. Možnost platit u řidiče v hotovosti i platební kartou. Hotovost nebo úhrada platební kartou, která byla zaplacena za zboží přepravní společnosti PPL nepohledá EET ( všechny takto přijaté platby jsou zasílány přepravní společnosti PPL na bankovní účet prodávajícího a nejedná se tedy o klasickou platbu v hotovosti mezi prodávajícím a kupujícím.)
55,00 Kč
Úhrada převodem pod 2300Kč
Zaslání zboží při platbě na účet při nákupu jejiš hodnota je menší něž částka 2300,-.
55,00 Kč
Osobní odběr
Osobní odběr PAPÍRNICTVÍ VENDULKA ASCHERLOVÁ, Holice, Komenského 96. Upozornění pro zákazníky, výše uvedená prodejná - výdejní místo je v EET v běžném režimu. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. Dič prodejny CZ6359142075
BEZ POPLATKU
OBJEDNÁVKA NA FAKTURU
Týká se města, obce, státní organizace. soukromých škol, firem. škol, školek a zařízeních školního typu.
BEZ POPLATKU
. . .
OBCHODNÍ PODMÍNKY ke stažení ve formátu PDF
.
KOŠÍK JE PRÁZDNÝ
TIP Při objednávce zboží nad 3.000,00 Kč bude odeslání objednávky ZDARMA
INFORMACE PRO ŠKOLY, ŠKOLKY, MATEŘSKÁ CENTRA
. . . .